قیمت نمایشگر دما بی متال(Wika) مدل 55 | کمپرسور کار | تأمین قطعات کمپرسور